Milieu

Bij RozaFysiotherapie hebben we oog voor het milieu en begrijpen we het belang van milieubewust ondernemen. Om als ondernemer ons steentje bij te dragen aan een beter milieu maken wij dagelijks bewuste keuzes in onze bedrijfsvoering. Een overzicht van deze duidelijkste keuzes staan hiernaast opgesomd: